Tel. 93 414 25 55 - C/ Balmes, 310 1º - 2ª Barcelona info@institutotrius.com

Teràpia neural

És una teràpia reguladora, integral i holística que actua a través del sistema nerviós, concretament el sistema nerviós vegetatiu o autònom (no voluntari), utilitzant petites quantitats d’anestèsics locals a baixes concentracions.

La finalitat és regularitzar novament el teixit alterat, ajudant l’organisme a trobar una altra vegada el seu equilibri. Els òrgans i teixits s’interrelacionen a través del sistema nerviós autònom que gestiona la informació que emet i rep contínuament, de forma que el que passa en una part de l’organisme repercuteix en la resta.

En Teràpia Neural observem l’individu com un TOT, i per tant en la malaltia es tracta igualment aquest TOT, no únicament les parts malaltes o alterades. Dit d’una altra manera, no s’observen o tracten únicament les àrees alterades, sinó que a través d’elles s’arriba al tractament de tot l’organisme.

Com es fa el tractament?

El tractament s’inicia fent una entrevista amb el metge o neuralterapeuta, que a través de diferents preguntes i de l’observació, desgrana o diagnostica els punts d’alteració en l’equilibri de l’organisme del pacient.

A continuació es fan puncions dipositant petites quantitats d’anestèsic local a molt baixes concentracions en punts concrets sense finalitat anestèsica, només reguladora.

Habitualment es fan controls mensuals, tot i que la cadència dels mateixos depèn de l’evolució de cada cas en concret.