Tel. 93 414 25 55 - C/ Balmes, 310 1º - 2ª Barcelona info@institutotrius.com

Actualment hi ha dues maneres d’obtenir els fol·licles pilosos:

 1. FUSS (Follicular Unit Strip Surgery): s’obté una tira d’1-1,5 o 2 cm d’amplada per la longitud que es necessita (en funció de la densitat i l’elasticitat) de la zona posterior i lateral del cuir cabellut. Es tanca amb la tècnica de tancament tricofític. Es treuen els punts als 10-12 dies.

DETALLE-ZONA-DONANTE-FUSS-(1)-copiaLa tira es processa sota el microscopi per a confeccionar els empelts d’unitats fol·liculars per un equip de tècniques. Permet fer sessions de fins a uns 4.000 empelts aproximadament (9.000 cabales). Com a resultat queda una fina cicatriu en aquesta zona que és estèticament invisible si no és que es rasuri al 0, ja que s’observaria un canvi de coloració a la pell. Prèviament al trasplantament (1 mes – 15 dies) és convenient fer massatges al cuir cabellut per a millorar l’elasticitat, per a afavorir que les cicatrius siguin pràcticament invisibles.

 1. FUE (Follicular Unit Extraction): mitjançant un petit punch (bisturí cilíndric) més petit d’1 mm de diàmetre s’obtenen un a un els empelts d’unitats fol·liculars. No deixa cap cicatriu lineal per la qual cosa permet rasurar completament el cabell en el futur sense que s’apreciï una cicatriu. No cal treure punts

Quadre comparatiu entre la tècnica FUSS i la FUE

TÈCNICA FUSS

 • No és necessari un rasurat previ a la intervenció, la cicatriu queda tapada pel cabell.
 • S’obté un major nombre d’empelts per sessió (dia).
 • Massatges + tancament tricofític = cicatriu pràcticament invisible encara que no permet el rasurat a menys de 3 mm.
 • És necessari treure punts als 10 dies.
 • És necessari certa elasticitat del cuir cabellut (massatges o exercicis previs).
 • Tots els empelts s’obtenen de la zona donant “segura” (fol·licles que no cauran).
 • És necessari menys temps per a trasplantar el mateix nombre d’empelts
 • Més econòmic per a la mateix quantitat d’empelts.

TÈCNICA FUE

 • És necessari rasurar el cabell per a dur a terme la intervenció (al centre).
 • Nombre més limitat d’unitats fol·liculars que s’obtenen per dia (3.000), per la qual cosa, si calen més empelts es necessitarà un dia i mig consecutiu.
 • Múltiples microcicatrius imperceptibles que permeten el rasurat al 0.
 • Cicatrització ràpida que no necessita punts.
 • Tècnica molt útil quan hi ha poca elasticitat a la zona donant.
 • L’àrea donant s’amplia molt, amb risc d’obtenir alguns empelts de la zona “no segura” (cabell caduc).
 • Cost econòmic una mica més elevat.

Trasplantament en l’home / Trasplantament en la dona

El trasplantament capil·lar en l’home difereix del de la dona en diversos aspectes:

trius4slides-09

HOME

 • Generalment zones d’alopècia més extenses i amb menys o cap densitat.
 • Cabell variable. En cas de cabell molt gruixut, la primera línia únicament contindrà empelts d’1 fol·licle.
 • Zona donant molt variable.
 • L’objectiu és en primer terme la naturalitat i indetectabilitat.
 • Els empelts han de ser de totes les mides perquè el resultat estètic sigui òptim.
 • Generalment la zona donant permet fer trasplantaments de 3.500-4.000 empelts de mitjana.

DONA

 • Generalment presenta una alopècia difusa, amb cabell poc dens i primera línia capil·lar ben definida.
 • Cabell generalment molt fi, que estèticament permet fer empelts de 3 i 4 fol·licles.
 • Amb freqüència la zona donant també és pobre.
 • L’objectiu és en primer terme la densitat de la zona central del cap.
 • Els empelts han de ser unitats fol·liculars de 2, 3 o 4 cabells.
 • Degut a aquest fet, generalment són trasplantaments del voltant de 1.8000 empelts.

Trasplantament capil·lar – Cas 13

El tancament tricofític és una tècnica quirúrgica de tancament de la ferida, que permet el creixement posterior del cabell a través de la cicatriu.

Si prèviament a la intervenció (20 dies abans), s’han fet correctament uns massatges o exercicis a les zones posterior i laterals del cuir cabellut, la cicatriu resultant serà pràcticament invisible.

Mitjançant l’ús de microbisturís, la longitud i amplada dels quals estan en funció de la longitud i l’amplada de l’empelt (1 mm o menys), es fan les incisions al cuir cabellut on s’allotjaran les unitats fol·liculars. Durant aquest procés es determina:

1-La densitat del cabell que tindrà la zona trasplantada serà major o menor depenent de la quantitat d’unitats fol·liculars que es puguin obtenir de la zona donant i de l’àrea que s’hagi de repoblar.

Quan aquests dos factors anteriors ho permeten utilitzarem la tècnica de dense packing (definida com la inserció superior a 35 unitats fol·liculars/cm²).

2-La direcció del cabell igual a la del cabell circumdant o en cas que no n’hi hagi, imitant la direcció en la qual creixeria.

3-L’angulació en la qual creixerà el cabell.

Tant l’angulació com al direcció del cabell que creixerà venen determinades pels fol·licles pilosos que encara estan presents o, en la seva absència, es determina tenint en compte els patrons naturals de creixement dels mateixos.

El dense packing és una tècnica d’implantació dels empelts que permet obtenir densitats majors a 30 empelts/cm² assegurant la viabilitat dels empelts.

A l’Institut Trius fem aquesta tècnica amb 45 empelts/cm² obtenint una bona densitat a la zona trasplantada.

No sempre és possible utilitzar aquesta tècnica, ja que depèn de la grandària de la zona que cal repoblar. Deixeu-vos aconsellar.

tecnica trius dense packing copia 2

El disseny de la primera línia és crucial per a aconseguir un resultat absolutament natural, per això:

1-   La primera línia es fa en forma de ziga-zaga, tal i com naturalment neix el cabell en aquesta zona.

2-   Les incisions són menors a 1 mm d’amplada per a poder allotjar-hi unitats fol·liculars que continguin només 1 fol·licle.

dens packing 22 copia

El disseny de la coroneta és tan important com l’anterior perquè el trasplantament no sigui detectable des de cap angle.

A la coroneta és imprescindible reproduir-hi l’angle i direcció del naixement del cabell, ja que varia constantment en funció del/dels remolins que hi hagi. En cas que no n’hi hagués, se’n crearà un. És per això que és important aportar material fotogràfic on es vegin les línies de creixement que tenia el seu cabell.

CONFECCIÓ DELS EMPELTS

Per a poder confeccionar empelts fins és necessari un gran equip quirúrgic format per diversos tècnics, proveïts de lupes o microscopis de magnificació, que estiguin ben entrenats en l’art de dissecar empelts perfectes.

A l’Institut Trius utilitzem lupes de magnificació especialment dissenyades per a cadascun dels components de l’equip, beneficiant-nos de:

 1. Adequada il·luminació de la zona de treball
 2. Postura ergonòmica, disminuint el cansament i millorant la velocitat del treball

Visió perfecta tant per a confeccionar les unitats fol·liculars com per a introduir-les en les incisions (plantat)