Tel. 93 414 25 55 - C/ Balmes, 310 1º - 2ª Barcelona info@institutotrius.com

Substàncies de farcit

Amb el pas del temps i l’ajuda de factors genètics, el sol, l’estrès i els hàbits gestuals, la pell comença a perdre brillantor, lluminositat i elasticitat; comencen a aparèixer fines arrugues que en poc temps es transformen en fissures o solcs.

Altres factors com la pèrdua de greix subcutani, a causa de la seva natural reabsorció provoca la formació d’ulleres i depressions a nivell de les galtes. El volum dels llavis també pot estar disminuït o alterat per l’ús de pròtesis dentals o per l’hàbit de fumar. Algunes malalties o patologies patides durant l’adolescència com la varicel·la o l’acne, també poden haver deixat empremtes al rostre, esquena i/o escot.

Arrugues, solcs i fissures tenen un tractament correctiu eficaç: les Substàncies de Farcit que ocuparan l’espai que li falta a la dermis mitja o profunda (segona capa de la pell, on hi ha les fibres de col·lagen i elastina).

L’elecció dels tipus de substància depèn de la composició de la mateixa, de l’experiència del professional, del grau d’envelliment del pacient i de l’estat general del mateix.

Què esperar del tractament?

El més important que s’ha de recordar és que els farcits de pell no tenen resultats permanents, ja que part de la substància es reabsorbeix.

L’avantatge consisteix en que l’aplicació d’aquests productes reestructura la pell, tornant-li hidratació, elastina i col·lagen, evitant la involució del teixit. A la llarga observem que el manteniment requereix menys quantitat de producte progressivament.

Mode d’aplicació

L’aplicació es fa mitjançant petites puncions o bé amb una cànula fina.

Com que la punxada pot ser dolorosa, prèviament a la infiltració pot aplicar-se crema anestèsica que amorteix una mica el dolor, si bé en infiltracions puntuals i en funció de l’àrea a tractar no cal ja que el dolor és puntual, momentani i molt tolerable.

L’aplicació amb cànula evita la possible aparició d’hematomes superficials encara que provoca una mica més d’inflamació (24h).

Efectes secundaris

Immediatament després de l’aplicació s’observa un envermelliment, amb una mínima inflor local i edema. Ambdós remeten a les 24-48 hores com a molt. Aquests efectes es poden dissimular, si es desitja, amb una mica de maquillatge.

Tipus de farcit

Les substàncies de farcit es poden dividir en 2 grups: les temporals o reabsorbible i les permanents.

Les substàncies de farcit permanents no les utilitzem a l’Institut Trius per la gran quantitat de reaccions secundàries que poden produir a curt o llarg termini (inflamació, sobreinfecció, encapsulament, migració, etc.). A més, un farcit permanent i immòbil no s’adapta a un teixit en constant evolució.

Les substàncies de farcit reabsorbibles o temporals permeten una adaptació segons les necessitats i no presenten gaires efectes secundaris, que en qualsevol cas, són transitoris.

A l’Institut Trius utilitzem:

Actualment és la millor substància de farcit. Es tracta d’una substància absolutament biocompatible, ja que és un component natural de l’organisme que té gran capacitat per a captar aigua i restaurar la hidratació de la pell, mantenint la seva elasticitat i creant volum.

L’àcid hialurònic treballa, a més de donant volum, tractant la matriu de la pell, el teixit pròpiament dit, reconstruint-lo, de manera que l’aplicació continuada (manteniment) d’aquesta substància va reestructurant la pell i amb el temps la quantitat de volum de farcit necessari anirà disminuint.

Es presenta en diferents densitats i reticulacions i en funció de l’àrea, l’estat de la pell i la finalitat del tractament (hidratació o farcit) s’escollirà un o altre.

És un inductor del col·lagen reabsorbible que pot utilitzar-se també com a substància de farcit per a corregir (rictus) o depressions (galtes enfonsades) o dèficit de volum (pòmuls, mentó, nas).

Consisteix en el processament del greix del pacient per a donar volum o farcit a les àrees corporals que ho necessitin. Com que sempre existeix un percentatge important de reabsorció a curt termini, generalment es fa una sobrecorrecció.

Aquest tipus de farcit té l’avantatge que no produeix cap tipus de reacció a cos estrany, al tractar-se del propi greix. Si bé poden necessitar-se diverses sessions i el procediment resulta més traumàtic que la injecció d’àcid hialurònic, aquest tipus de farcit té una durada molt més llarga que l’anterior.

No totes les arrugues o solcs es tracten de la mateixa manera, cal valorar l’estat de la pell i la profunditat de l’arruga o solc.

De vegades calen dos tipus de concentracions d’àcid hialurònic: més dens per a posar-lo en profunditat, i un altre menys dens per a allisar l’arrugueta que queda més superficialment, que és el que s’anomena tècnica sandvitx.

En general és preferible fer una primera sessió de farcit i fer una segona sessió als 15 dies (màxim 1 mes) per a acabar de corregir l’arruga o el defecte, en cas que sigui necessari.

En cas d’utilitzar ELLANSÉ® (PCL), si quedés alguna arruga superficial, es podria utilitzar àcid hialurònic per a allisar-la, encara que no acostuma a ser necessari.

Si el farcit s’ha fet amb greix, pot precisar d’un retoc als 2 mesos ja que no podem controlar el grau de reabsorció de l’implantament. Generalment es reabsorbeix el 50% del que s’infiltra, per la qual cosa s’hipercorregeix inicialment.

El tractament dels llavis es fa amb àcid hialurònic.

Per a millorar la hidratació dels llavis s’utilitzarà àcid hialurònic de molt baixa densitat per a no augmentar el volum, així el llavi quedarà més fi, fresc i sense pells seques. Aquest tipus de tractament és molt interessant de cara a l’hivern.

Quan cal un augment de volum, s’utilitzarà un àcid hialurònic especialment dissenyat per a aquest efecte, reticulat i més dens però que permeti una perfecte mobilitat i sense formació de cúmuls de substància localitzats.

En el tractament de les ulleres s’han de valorar dos factors: l’existència de pigmentació més fosca (i en aquest cas si és marró o violaci) i la presència de depressió. Cadascun d’ells requereix un tractament específic.

En el cas d’ullera que presenta depressió, aquesta pot millorar amb la injecció d’àcid hialurònic, plasma ric en plaquetes.

Característicament, en aquesta zona les substàncies de farcit tenen una llarga durada (més d’un any).

La pigmentació es tractarà de diferents maneres en funció de l’origen de la mateixa. Pot tractar-se amb cremes despigmentants a casa i peelings a la consulta. La carboxiteràpia millora molt la coloració violàcia de les ulleres, deguda a la transparència de la trama vascular en aquesta zona.

En cas d’asimetries o correcció de volum, ja sigui a nivell de pòmuls (que amb els anys tenen tendència a baixar), a nivell de mentó (falta de projecció) o altres àrees com el nas, es poden corregir mitjançant la infiltració d’àcid hialurònic d’alta densitat i reticulació, que manté el resultat durant un any i mig aproximadament.

L’ ELLANSÉ® (PCL) també ens permet fer aquest tipus de correccions.