Tel. 93 414 25 55 - C/ Balmes, 310 1º - 2ª Barcelona info@institutotrius.com

Otoplàstia – Cirurgia de les orelles

L’otoplàstia és una cirurgia facial que corregeix les orelles que criden l’atenció, bé per la seva grandària o per la seva forma. És una de les cirurgies més comunes i més demanades tant en nens com en adults.

Els candidats per a sotmetre’s a una otoplàstia són aquelles persones, nens o adults, que presentin orelles desenganxades, asimètriques o desproporcionades amb el conjunt del cap.

Generalment aquest defecte és motiu de burla a l’escola i de baixa autoestima. Per a dissimular-lo s’utilitzen pentinats llargs i s’eviten els recollits.

Procediment

L’otoplàstia és absolutament indolora i es fa sota anestèsia local i una lleugera sedació. La durada de la intervenció és d’unes 2 hores aproximadament.

La incisió se situa per darrere de l’orella, de manera que després de la intervenció com que queda més enganxada al cap, la cicatriu no es veu.

Es deixa una vena que el dia següent es canviarà per una cinta de cabell ampla i elàstica.

Postoperatori

El dia següent s’ha d’anar a la consulta per a fer una cura, retirar la vena i posar una cinta elàstica de cabell ampla.

Als 3 dies es farà una nova cura, permetent ja el rentat del cap. Als 8 dies es cura una altra vegada i es comencen a treure alguns punts. Els punts finals no es trauran fins als 12-15 dies.

Un cap retirats els punts es permet retirar la cinta de cabell durant el dia, si bé caldrà dormir amb ella durant 1 mes aproximadament. No s’han de fer esforços durant uns 15 dies, aproximadament.

Durant la setmana posterior a la intervenció és important prendre antibiòtics profilàctics per a evitar la possibilitat d’una infecció i antiinflamatoris que disminueixin la possible molèstia.

A pràcticament gairebé tots els casos els resultats de la cirurgia d’otoplàstia són espectaculars. Els pacients milloren la simetria del seu rostre i milloren la confiança en si mateixos.