Tel. 93 414 25 55 - C/ Balmes, 310 1º - 2ª Barcelona info@institutotrius.com

Millorant la flaccidesa – Estimuladors de col·lagen

A partir dels 25 anys la producció de col·lagen i elastina comença a disminuir. Factors externs com la radiació solar, l’alimentació inadequada, el tabac, l’estrès, la pol·lució, etc. se sumen negativament al pas del temps, el que provoca una debilitació de les estructures de sosteniment amb la disminució del teixit ossi, l’augment de la laxitud de la musculatura, la caiguda o lliscament del greix i l’afinament de la pell perdent la seva capacitat de contenció.

L’evidència de flaccidesa facial es tradueix en pèrdua de la definició de l’oval de la cara, aparició de bosses a les parpelles inferiors, falta de turgència i elasticitat cutània, aparició de capil·lars i taques, pronunciació dels solcs nasolabiales i labiomentonians…

ELLANSE® (POLICAPROLACTONA)

NITHYA® (COLÁGENO)

Què és l’ ELLANSE®?

ellance

És un gel bioestimulador de col·lagen, totalment reabsorbible. Està compost per suaus microesferes de policaprolactona (PLC) i un gel portador compost de carboximetilcel·lulosa (CMC). Ambdós materials han estat testats i utilitzats durant molt de temps com a components principals d’altres materials utilitzats en medicina i cirurgia, amb les sutures reabsorbibles de PCL. Es tracta d’un gel reabsorbible per a reestructurar el teixit aportant-li elasticitat i turgència.

Té l’aprobació europea (Certificat CE) i dels Estats Units (FDA).

Com actua?

Una vegada injectat, el gel portador (MC), es reabsorbeix gradualment passades unes 5 o 6 setmanes. Durant aquest temps, les esferes de PCL estimulen la formació de nous col·làgens reemplaçant el volum que s’ha anat reabsorbint.

Per aquest motiu, després de la sessió apareix un efecte “flash” que dura aproximadament un mes i mig. A continuació, i durant 2-3 setmanes aquest efecte disminueix per a reaparèixer als 2-3 mesos de la infiltració, moment en el qual hi ha una màxima estimulació de col·làgens. Observarem una millor qualitat de la pell i per tant de les arrugues.

Aquesta substància pot utilitzar-se com a voluminitzador facial si fos necessari, canviant simplement la tècnica de punció i el volum dipositat.

Per a qui està indicat?

Homes o dones majors de 35 anys amb signes de flaccidesa o de falta de turgència cutània com el despenjat de galtes, pòmuls i desdibuixament de l’angle mandibular.

Persones que precisin reposicionar el volum de certes zones facials com el mentó, galtes o pòmuls.

Mode d’aplicació

S’infiltra mitjançant puncions o amb cànula fina (que evita blaus i és menys molest).

Encara que el tractament és pràcticament indolor, s’aconsella l’aplicació de crema anestèsica a la zona a tractar mitja hora abans de la sessió.

En funció de l’estat de la pell inicialment, s’haurà de fer una o més sessions separades entre elles un mínim de dos mesos.

Post tractament

Immediatament i si és necessari, s’aplicaran compreses fredes a les zones tractades. La inflamació derivada del tractament és mínima, dura unes poques hores, de manera que el dia següent es pot continuar amb l’activitat quotidiana.

En cas d’aparició d’algun blau, s’aplicarà crema a base d’àrnica. Com passa sovint després d’un tractament estètic, cal evitar l’exposició solar durant els 7-14 dies posteriors.

Què cal esperar del tractament?

Immediatament acabat el tractament, s’observa la pell més turgent, així com la disminució de la profunditat de les arrugues.

Al mes i mig, s’observarà una disminució important en el resultat que durarà unes 3 setmanes aproximadament. A partir dels 2 mesos es comença a veure el resultat final, encara que l’estimulació del col·lagen es continua produint fins a l’any del tractament.

Contraindicacions
 • Al·lèrgia a alguns dels compostos
 • Inflamació o infecció a la zona a tractar
 • Embarassades o durant el període de lactància
 • Malalties autoimmunes
Què és el nithya®?

És col·lagen en pols que estimula la pròpia formació de nou col·lagen, aportant lluminositat a la pell.

Com actua?

El col·lagen heteròleg, liofilitzat i esterilitzat de què està compost nithya® al injectar-se a la pell en forma de micropunts estimula de forma intensa la formació del nou col·lagen. No cal fer prova d’al·lèrgia prèvia.

Mode d’aplicació

Després de deixar 30 minuts una crema anestèsica, es procedeix a la reconstitució del producte i s’infiltra a les zones a tractar mitjançant micropunxades que no provoquen gairebé molèsties.

Post tractament
És recomanable l’aplicació de fred a la zona quan acaba el tractament.

Pot aplicar-se maquillatge al acabar el tractament.

Què cal esperar del tractament?

És recomanable fer 2-3 sessions seguides (separades uns 15 dies) per estimular al màxim el col·lagen.

La pell es veu més lluminosa, llustrosa i densa quan s’ha estimulat el col·lagen, aproximadament als 2 mesos de la sessió.

Contraindicacions
 • Inflamació o infecció a la zona a tractar
 • Història d’al·lèrgia a alguns dels compostos
 • Embarassades o durant el període de lactància
 • Malalties autoimmunes

Fils tensors

Es tracta d’uns fils molt fins que s’introdueixen fent un mallat perquè estimulin la formació de nou col·lagen de la zona, regenerant la pell.

Inicialment s’observa un efecte flash que desapareix als 15 dies. La millora s’observa al mes de la sessió i es consolida als 3 mesos.

De què està fet?

Aquest fil està fet de polidioxanona (PDO), material utilitzat en cirurgia cardíaca des de fa molt anys amb total seguretat. Es reabsorbeixen en 6 mesos aproximadament, i el resultat té una durada de 12 a 18 mesos.

Com actua?

Produeixen un efecte lífting biològic per reacció de nova formació de fibres de col·lagen pròpies al voltant dels fils inserits.

Com es posen?

Inicialment es deixa actuar crema anestèsica a la zona a tractar durant 30 minuts. A continuació es defineix la localització on es farà el mallat. La inserció dels fils és relativament ràpida. Es precisen uns 25-42 fils per pacient. El procediment dura uns 30 minuts aproximadament.

Com sortiré?

Després del tractament apareixerà una lleugera inflamació i/o algun blau.

Post tractament

 • Aplicar fred a la zona immediatament després del tractament durant 10 minuts
 • No fregar la zona durant 1 setmana
 • Evitar l’exposició solar durant 15 dies
 • No gesticular en excés durant la primera setmana

Són uns fils transparents i reabsorbibles amb minicons que permeten tensar el teixit.

De què està fet el fil?

El fil està fet d’àcid polilàctic, amb microcons d’àcid làctic (82%) i glicòlic (18%). L’àcid polilàctic (PLA) és un conegut polímer que porta anys utilitzant-se en diversos camps mèdics com en de la cirurgia craniofacial. És totalment absorbible i és especialment compatible biològicament amb els teixits humans. A més, es tolera bé i no requereix fer proves d’al·lèrgia. Els beneficis de l’àcid polilàctic han quedat demostrats en més de 20 estudis clínics. Un cop introduïda la sutura, l’àcid polilàctic actua en el teixit subcutani i estimula l’activació dels fibroblasts i la producció de col·lagen. Aquesta activitat, que es prolonga un temps, ajuda a augmentar el volum i restaura la forma del rostre de manera gradual i natural.

Aquests components es reabsorbeixen totalment: els cons passats entre 8 i 12 mesos, i les sutures passats 18 i 24 mesos. El resultat es manté més d’un any.

Com actua?

Té 2 accions:

 • Efecte lífting discret: els cons permeten exercir una petita tracció del teixit per a redefinir la zona.
 • Acció regeneradora: l’àcid polilàctic estimula la formació de nou col·lagen que densificarà el teixit.

Com es posen?

La inserció dels fils és relativament senzilla i poc traumàtica. El més important del procediment és definir el lloc on col·locar els fils perquè produeixen el màxim resultat. Generalment, en funció de cada pacient, es col·locaran 2 fils per cada costat de la cara. Amb una mica d’anestèsia local en els punts d’entrada i sortida, s’introdueixen els fils estèrils. El procediment dura uns 30 minuts aproximadament.

Com sortiré?

Després del tractament pot aparèixer una lleugera inflamació o algun blau. Aquests molèsties desapareixen als pocs dies del tractament.

Post tractament

 • Aplicar gel o una tovallola freda a les zones tractades immediatament després del procediment, durant 5 o 10 minuts
 • Prendre antiinflamatoris en cas de dolor (estrany)
 • Mantenir el cap elevat les 3 primeres nits i dormir cap per amunt (5 nits)
 • Netejar i assecar el rostre suaument sense fregar
 • Aplicar maquillatge, afaitar-se o rentar-se els cabells amb suavitat (5 dies)
 • Evitar l’exposició solar durant 2 setmanes
 • Evitar els massatges facials i tractaments estètics durant 3 setmanes
 • No practicar esports (fonamentalment de contacte) durant 3 setmanes
 • No utilitzar saunes durant 3 setmanes
 • No anar al dentista durant 3 setmanes
 • Evitar l’excés de moviments facials, particularment quan es mastega, es parla, es badalla, etc. durant 3 setmanes