Tel. 93 414 25 55 - C/ Balmes, 310 1º - 2ª Barcelona info@institutotrius.com

Lobuloplàstia – Cirurgia dels lòbuls

La lobuloplàstia o cirurgia dels lòbuls de les orelles corregeix les deformacions d’aquesta zona com l’engrandiment de l’orifici o de l’esquinçament definitiu del lòbul de l’orella, generalment causat per l’ús constant d’arracades molt pesants o per estirades involuntàries. Aquests defectes porten a la pèrdua constant d’arracades o fins i tot a la impossibilitat de portar-les. També amb el pas del temps els lòbuls de les orelles poden allargar-se o fer-se grans perdent la forma.

Procediment

Es tracta d’una petita intervenció de tipus ambulatori, és a dir, sense necessitat d’hospitalització ja que es fa amb anestèsia local. Acostuma a durar uns 40 minuts aproximadament perquè és una intervenció senzilla però meticulosa.

No es tracta únicament de posar un punt per a tancar el forat. Perquè es tanqui realment cal tancar les vores del forat perquè cicatritzi correctament. Afrontar bé les vores perquè o quedi umbilicat i suturar per davant i per darrere del lòbul. Es deixa una petita cura com si fos una tireta.

Postoperatori

Igual que en qualsevol altra intervenció quirúrgica, per petita que sigui, s’han d’evitar els esforços durant un parell de dies, tot i que es pot fer vida normal si això no implica esforços físics.

Els punts es treuen als 8 dies aproximadament. Als 15 dies de la correcció es podrà fer el nou forat per a l’arracada. És important que quan es faci el forat es porti una arracada d’un metall noble (or preferentment) que es pugui sotmetre a l’alcohol (evitar les perles) i que sigui petit, ja que no es podrà treure fins passats uns 15 dies.