Tel. 93 414 25 55 - C/ Balmes, 310 1º - 2ª Barcelona info@institutotrius.com

Factors de creixement – Plasma ric en plaquetes

El plasma ric en plaquetes (PRP) és un concentrat de plaquetes obtingut per centrifugat de la sang del pacient, que conté proteïnes, especialment factors de creixement (FC), responsables de la coagulació, cicatrització i regeneració tissular.

Com actua el plasma ric en plaquetes?

De forma natural, quan es produeix un trencament del teixit (per una ferida, per exemple), es produeix l’anomenada agregació plaquetar, dit d’una altra manera, les plaquetes s’ajunten per a formar un tap (“tap plaquetari”) que tanca la ferida i evita la pèrdua de sang. Durant l’agregació plaquetària o al contacte de les mateixes amb el teixit connectiu, les membranes cel·lulars de les plaquetes són activades alliberant el contingut dels seus grànuls alfa, els factors de creixement. Quan aquests factors de creixement s’uneixen als receptors de la membrana cel·lular, la cèl·lula s’activa o inhibeix les seves funcions.

Hi ha diversos tipus de factors de creixement encarregats cadascun d’ells d’una funció en diferents teixits. Així, els factors de creixement regulen la remodelació de la pell i, per tant, desenvolupen un paper de gran importància en l’aspecte de la mateixa, disminuint amb l’edat la seva producció i perdent activitat. Per altra banda, els factors de creixement intervenen com a control extern del cicle cel·lular: estimulen la migració cel·lular i la proliferació cel·lular augmentant la velocitat de la mitosi (multiplicació cel·lular) de totes les cèl·lules amb receptors adequats, la diferenciació cel·lular i l’apoptosi (mort cel·lular programada). També augmenten el metabolisme cel·lular, estimulant els processos cel·lulars per a la regeneració tissular i cicatrització de les ferides (reparació, remodelació).

A la pell estimulen els processos de divisió, migració i diferenciació de les cèl·lules epitelials, augment de la síntesi cel·lular de queratinòcits, cèl·lules epitelials, augment de la síntesi cel·lular de queratinòcits, cèl·lules endotelials, fibroblasts, monòcits i macròfags. A més, estimulen la síntesi del col·lagen, elastina i proteoglicans. Tenen una important activitat angiogénica (formació de nous vasos sanguinis).

Com es realitza?

En primer terme és necessari fer una extracció d’aproximadament 16 cc de sang del pacient. Tot seguit, es processa mitjançant centrifugat per a obtenir 8 cc de Plasma Ric en Plaquetes.

A continuació s’aplicarà en forma de múltiple micro-punció (nappage), en forma de mesoterapia o en forma de farcit per a donar volum a les arrugues en funció de les necessitats. Es deixarà una fina pel·lícula de PRP sobre la cara durant 10 minuts perquè actuï de forma tòpica, millorant encara més l’aspecte de la pell.

Resultats

La injecció subcutània de Factors de Creixement produeix forts canvis sobre la pell envellida: restaura la vitalitat cutània, augmenta el seu gruix, recupera la consistència elàstica i millora la circulació sanguínia estimulant les secrecions i incrementant la llisor i aparença de la pell.

El procediment és ambulatori i es fa a la consulta. Generalmente no precisa anestèsia , però amb els peelings profunds s’acostuma a utilitzar la sedació. Es pot fer en un temps aproximat de 10 a 20 minuts.

Quan dura tot el procés?

Aproximadament 30 minuts entre l’extracció i la infiltració del PRP en el teixit.

És dolorós?

Com que es fan micropuncions, pot notar-se una lleugera molèstia que pot ser minimitzada amb l’aplicació tòpica de crema anestèsica (EMLA) uns 20 minuts abans.

Com sortiré de la consulta?

Podrà notar un lleuger envermelliment de la zona tractada.

Tindré molèsties el dia següent?

Com en qualsevol altra ocasió que es facin puncions, pot sortir un petit blau que s’esvaeixi ràpidament precisament gràcies a la infiltració dels factors de creixement.

Quan en notaré l’efecte?

El dia següent ja es nota una pell més lluminosa, a causa del mecanisme d’acció dels factors de creixement, l’efecte serà més important conforme passi el temps i el nombre d’aplicacions, amb importants efectes sobre la textura i estructura de la pell.

Quantes sessions cal fer?

Quan es comença el tractament per a revitalitzar la pell, convé fer 3 sessions distanciades cada 2 setmanes. En cas de tractament mesoteràpic i de farcit per a tractar arrugues, convé fer dues sessions distanciades per 3 mesos. Les sessions de manteniment es faran 1 cop a l’any aproximadament, si no hi ha altres indicacions.