Tel. 93 414 25 55 - C/ Balmes, 310 1º - 2ª Barcelona info@institutotrius.com

TRACTAMENTS A CONSULTA
Factors de creixement – Plasma ric en plaquetes
Aplicació en cuir cabellut

Què és el plasma ric en plaquetes?

El plasma ric en plaquetes (PRP) és un concentrat de plaquetes obtingut per centrifugat de la sang del mateix pacient, que conté proteïnes , especialment factors de creixement (FC), responsables de la coagulació, cicatrització i regeneració tissular.

Com actua el plasma ric en plaquetes?

De forma natural, quan es produeix un trencament del teixit (per una ferida, per exemple), es produeix l’anomenada agregació plaquetària, dit d’una altra manera: les plaquetes s’apilonen o ajunten per a formar un tap (“tap plaquetari”) que tanca la ferida i evita la pèrdua de sang.

Durant l’agregació plaquetària o al contacte de les mateixes amb el teixit connectiu, les membranes cel·lulars de les plaquetes són activades alliberant el contingut dels seus grànuls alfa, els factors de creixement. Quan aquests factors de creixement s’uneixen als receptors de la membrana cel·lular, la cèl·lula s’activa o inhibeix en les seves funcions.

Hi ha diversos tipus de factors de creixement, encarregats cadascun d’ells d’una funció en diferents teixits. Així, els factors de creixement regulen la remodelació de la pell i, per tant, juguen un paper de gran importància en l’aspecte de la mateixa, disminuint amb l’edat la seva producció i perdent activitat.

Per altra banda, els factors de creixement intervenen com a control extern del cercle cel·lular: estimulen la migració cel·lular i la proliferació cel·lular augmentant la velocitat de la mitosi (multiplicació cel·lular) de totes les cèl·lules amb receptors adequats, la diferenciació cel·lular i l’apoptosi (mort cel·lular programada).

També augmenten el metabolisme cel·lular, estimulant els processos cel·lulars perquè la regeneració tissular i cicatrització de les ferides (reparació, remodelació).

A nivell capil·lar millora la vascularització del fol·licle pilós promovent-ne el creixement, i incrementa la grandària del fol·licle i del bri pilós.

Takakura et al. van demostrar que els senyals del PDGF (Factor de Creixement Derivat de les Plaquetes) estan relacionades amb les interaccions epidermis-fol·licle i amb la interacció mesenquimal (teixit embrionari) necessària per a la formació del canal pilós i amb el creixement del mesènquima dèrmic.

L’any 2001, Yano et al. van identificar el VEGF (Factor de Creixement Endotelial Vascular) com el mediador més important del creixement del fol·licle pilós i els seus cicles, aportant la primera evidència directa que la millorada vascularització fol·licular promou el creixement i incrementa la grandària del fol·licle i del bri pilós.

Fisiològicament el fol·licle pilós proporciona un nombre determinat de pèls al llarg de la vida i, a mesura que el fol·licle es va exhaurint, el calibre i la coloració del pèl va disminuint observant-se aleshores el pèl miniaturitzat, més fi i decolorat.

Si considerem que “quan el fol·licle s’ha miniaturitzat fins al punt de no ser observable a simple vista, encara té el potencial de transformar-se i generar brins pilosos llargs”, i que si “el pèl està compost pràcticament pel mateix tipus de cèl·lules mare en l’àrea de la protuberància” (àrea del fol·licle amb potencial per a formar un nou pèl), aleshores ha de ser possible que el pèl miniaturitzat pugui revertir-se.

Com es fa?

En primer lloc, és necessari fer una extracció d’aproximadament 8 cc de sang del pacient. Tot seguit, es processa mitjançant centrifugat per a obtenir 4 cc de plasma ric en plaquetes.

Aquest plasma concentrat en plaquetes s’ha d’activar amb clorur càlcic perquè s’alliberin els factors de creixement , i s’injecta el PRP en multipuncions distant un centímetre entre elles.

Resultats

Els resultats en l’estudi dut a terme per Greco et al. van revelar un engrossiment del bri pilós d’un 9,7% als 4 mesos i d’un 6,1% als 8 mesos.

Quan dura tot el procés?

Aproximadament 20 minuts entre l’extracció i la infiltració del PRP en el teixit.

És dolorós?

Com que s’infiltra en multipuncions i amb agulles molt fines, pot resultat una mica molest en pacients molt sensibles.

Com sortiré de la consulta?

Sense cap diferència de com s’hi ha entrat.

Tindré molèsties el dia següent?

Tot i que generalment no hi ha molèsties, algunes vegades es pot notar una lleugeríssima sensació al tocar la zona infiltrada durant un parell de dies.

Quan notaré l’efecte?

Generalment l’efecte es comença a notar a partir del mes.

Quantes sessions cal fer?

Quan es comença el tractament convé fer 3 sessions en 3 mesos, és a dir, 1 sessió al mes.
Les posteriors sessions es faran cada 6 mesos, aproximadament.