Tel. 93 414 25 55 - C/ Balmes, 310 1º - 2ª Barcelona info@institutotrius.com

En què consisteix un trasplantament capil·lar?

El trasplantament capil·lar consisteix en la redistribució de fol·licles pilosos (o cabells amb cèl·lules germinals) de la zona permanent o àrees posteriors i lateral del cuir cabellut a la zona calba o zona amb menor densitat.

El convidem a veure el nostre vídeo il·lustratiu

Per què és permanent el cabell del darrere i dels laterals?

És permanent o segur perquè està genèticament codificat per a durar tota la vida, és a dir, no està afectat per l’alopècia androgenètica, que precisa de dos factors perquè es manifesti:

  1. Hormona masculina o androgen (testosterona).
  2. Herència (genètica) paterna o materna que proporciona al fol·licle pilós una especial sensibilitat a l’acció de l’androgen.

Així doncs, quan aquests dos factors s’uneixen es produirà més aviat o més tard la temuda alopècia o calvície, però mai a la part posterior o lateral del cap. Si ens fixem en persones que pateixen alopècia podem observar que encara que aquesta sigui molt important, sempre hi ha cabells a la zona posterior i lateral.

Per què no cauen els cabells un cop trasplantats a una zona calba?

Ja fa molts anys va demostrar-se que el cabell del cuir cabellut continuava mantenint les seves característiques genètiques intactes encara que fos trasplantat a qualsevol altra part del cos, ja fos una altra zona del cuir cabellut, la barba, el bigoti, les celles, el pit, el pubis, etc. Aquesta característica és la denominada dominàcia del donant.

El 1959, “el pare del trasplantament capil·lar”, el dermatòleg de Nova york Dr. Norman Orentreich va demostrar que al trasplantar petits cilindres de cuir cabellut (punches) amb cabell a una zona de pell cremada, el cabell creixia.

Malgrat que prèviament el 1939, el doctor japonès Shoji Okuda ja havia fet i publicat la mateixa tècnica, el seu treball va quedar oblidat després de l’esclat de la II Guerra Mundial, i no va ser fins al 1992 que se’n van tenir notícies.

Què és el que es trasplanta exactament? Concepte d’unitat fol·licular

De la mateixa manera que una planta necessita que hi hagi terra entre les seves arrels perquè agafi bé, els fol·licles pilosos necessiten que hi hagi una mica de teixit al voltant perquè “arrelin” o es vascularitzin.

Els fol·licles pilosos (cabells) neixen naturalment en grups d’1 a 6 compartint estructures anatòmiques que han de ser preservades. A aquest conjunt de fol·licles se’ls anomena unitat fol·licular. La grandària d’una unitat fol·licular és d’1 mm o menor.

A.2 unitats fol·liculars d’un fol·licle pilós cadascuna.

B.1 unitat fol·licular composta per 4 fol·licles pilosos, compartint el múscul erector del cabell i la glàndula sebàcia.

Els empelts que seran trasplantats són una unitat fol·licular sencera, per tant, contindran d’1 a 6 cabells.

El trasplantament fet amb unitats fol·liculars permet obtenir uns resultats molt naturals, evitant l’aspecte de “cabell de nina”, tan freqüent en els trasplantaments de fa uns anys.

Què és el més important en un trasplantament?

El trasplantament de cabell no és una cirurgia complexa ni traumàtica, és una cirurgia molt delicada en la qual cal tenir en compte molts detalls perquè el resultat sigui absolutament natural i satisfactori. Entre aquests detalls destacarem:

  • Direcció: la direcció dels fol·licles pilosos canvia al llarg del cuir cabellut. A la zona superior el creixement va cap amunt; a les entrades la direcció canvia molt de pressa lateralitzant-se a mesura que anem cap a la templa; a la coroneta s’ha de reproduir el remolí o remolins centrals que sempre hi ha.

Seguint les direccions de creixement natural del cabell aconseguirem un resultat absolutament natural.

  • Angulació: l’angle de sortida del cabell és més agut en la primera línia capil·lar i en la coroneta, gairebé pla a nivell dels pics temporals i de 45⁰ o major en la part més superior del cuir cabellut.

La reproducció natural de l’angle de sortida del cabell ens permet aconseguir un efecte òptic de major densitat en el resultat final.

  • Densitat: depenent de l’àrea que s’hagi de repoblar i de la quantitat d’unitats fol·liculars que puguem obtenir, podrem aconseguir major o menor densitat (unitats fol·liculars per cm²).

Si l’àrea a repoblar no és gaire gran, es podrà dur a terme la tècnica de dense packing definida com la implantació superior a 35 unitats fol·liculars/cm².

A l’Institut Trius fem aquesta tècnica aconseguint densitats de 50 unitats fol·liculars/cm².

Si l’àrea a repoblar és major, abans del transplantament es dissenyaran les àrees a les quals donarem més densitat per a aconseguir un resultat òptim.

  • Disseny: prèviament a la intervenció cal fer un detallat disseny de les àrees que es repoblaran, projectant sempre una visió de futur, ja que el cabell trasplantat no caurà mai, hem de preveure el resultat del trasplantament a 10-20 anys.

El disseny de la primera línia és crucial per a aconseguir un resultat absolutament natural, per això:

1-     La primera línia es farà en forma de ziga-zaga, tal i com neix el cabell de forma natural en aquesta zona.

2-    Les incisions són menors a 1mm per a poder allotjar unitats fol·liculars que continguin únicament 1 fol·licle.

3-   Per a aconseguir la màxima naturalitat a llarg termini, és important dissenyar la primera línia amb un cert grau d’entrades, ja que aquestes són presents en la immensa majoria d’homes de determinada edat.

Depenent del grau d’alopècia a la zona frontal, mitja i coroneta, poden ser necessàries de 2 a 3 sessions de trasplantament.

El nombre d’empelts per sessió pot ser molt variable en funció de la superfície d’alopècia que calgui cobrir, de la quantitat de cabell a la zona donant, de les característiques del cabell, així com dels objectius específics de cada pacient.

El més habitual és fer sessions de 3.500 o més empelts, que representen uns 8.000 cabells aproximadament.

Per això és de vital importància fer una primera visita amb la Dra. Trius perquè pugui valorar el seu cas concret i fer una correcta planificació.

La cirurgia de trasplantament capil·lar actualment es tolera molt bé.

Prèviament a la intervenció s’administra un lleuger sedant que proporciona relaxació i ajuda a dormir en cas que es desitgi. D’aquesta manera, l’aplicació de l’anestèsia local passa desapercebuda.

Un cop anestesiada la zona, no notarà cap molèstia en absolut. Fins i tot podrà aixecar-se per anar al servei o prendre un refrigeri si té set o gana.

Acabada la intervenció li posarem una banda capil·lar durant els 3 primers dies per a protegir i afavorir la cicatrització de la zona donant, a l’una que minimitza la inflamació de la cara. Així mateix li proporcionarem una gorra per a sortir de la clínica. És aconsellable realitzar el desplaçament fins a la seva casa o hotel acompanyat/a.

Els primers dos dies després del trasplantament cal fer una vida tranquil·la, sense esforços, tot i que no és precís fer repòs absolut. Hauria d’aplicar-se fred al front i un esprai d’aigua termal per a mantenir humitejats els empelts i la zona receptora ben neta.

L’endemà haurà d’anar a la consulta, on li farem un control i el primer rentat de cap, ensenyant-li a fer-s’ho vostè mateix a casa per als pròxims dies.

En unes 24 hores es forma una petita crosta, a la superfície de cada empelt, que cau en 7-10 dies.

Durant els tres dies posteriors al trasplantament, s’haurà de prendre medicació: antibiòtic i antiinflamatori, en alguns casos és necessari prendre un analgèsic la nit de la intervenció fonamentalment en cas que s’hagi fet servir la tècnica “de la tira” (FUSS), ja que notarà una molèstia deguda a la inflamació de la zona posterior. Això no passa en cas que s’apliqui la tècnica “sense cicatriu” (FUE), per la qual cosa no es pauta analgèsia en el postoperatori.

Als 10 dies (després d’haver passat per la consulta) pot anar al seu perruquer per repassar el tall del seu cabell. A l’Institut Trius col·laborem amb bons professionals que li assessoraran i tractaran amb molta cura en aquests primers talls de cabell, com Alma Hair Spa Salon (www.almasalon.es), molt a prop del nostre Centre.

La majoria dels petit cabells que s’observen emergent dels empelts al finalitzar la intervenció, cauran durant el primer mes. L’arrel quedarà en fase repòs (telògena) durant 3 mesos. Els pocs que no hagin caigut continuaran creixent (fase anàgena).

Per aquest motiu, al mes de la intervenció realitzem un PRP (Plasma ric en plaquetes https://www.institutotrius.com/factors-de-creixement/?lang=ca), per estimular el metabolisme del fol·licle implantat.

Els fol·licles pilosos trasplantats acostumen a començar a créixer cap als 3 mesos després del trasplantament d’una manera asincrònica, és a dir, no surten tots alhora, si no progressivament, de manera que el resultat final es veu a l’any de la intervenció.

Aquest cabell es comportarà de forma natural tota la vida. A mesura que envelleixi, pot haver-hi una lleugera pèrdua de la densitat, que podria afectar també els fol·licles trasplantats.

Per descomptat, sempre i quan hi hagi prou espai entre fol·licle i fol·licle per a posar una nova unitat fol·licular: 1 mm aproximadament.

L’avantatge d’anar reemplaçant el cabell a mesura que es va perdent és que no arribarem a veure àrees calbes i per tant no farem dràstics canvis d’imatge. És en aquest tipus de trasplantament on la “visió de futur” és primordial. Probablement i en funció de la velocitat de pèrdua del cabell es requerirà un 2n o 3r trasplantament al llarg de la vida.

Per a dilatar al màxim la necessitat d’un 2n trasplantament, és recomanable fer al mateix temps un tractament mèdic que alenteixi la pèrdua del cabell original de l’àrea que estem tractant.

L’inconvenient en aquest tipus de casos és que degut al traumatisme quirúrgic a la zona trasplantada, una part del cabell autòcton entra en fase de repòs o telògena i cau temporalment durant els 2 mesos que segueixen al trasplantament. A partir dels 3 mesos, comencen a créixer tant els fol·licles trasplantats com els que han caigut durant aquesta fase.